Sanskrit Subhashitas 6

6. उदयॆ सविता रक्तः रक्तस्चास्तमयॆ तथा । 

   सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामॆकरूपता ॥ 

udaye savitaa raktaH raktaschaastamaye tathaa |
sampattau cha vipattau cha mahataamekarUpataa

The sun is red both at sunrise and sunset. Likewise, great people preserve their equanimity in good and bad times.


You May Also Like